Tao Te Ching

Lao ZiÉén van de belangrijkste klassieke geschriften uit China is de Tao Te Ching (het boek van de weg en de innerlijke kracht). De tekst wordt toegeschreven aan Lao Zi de oude meester. Toen Lao Zi besloot zijn leven in eenzaamheid te gaan leven werd hij door de poortwachter overgehaald om zijn wijsheden te delen. Dit resulteerde in het 81 verzen tellende boek de Tao Te Ching ook wel kortweg de Laozi genoemd.

 

68 Één worden met de universele ki

Wie vecht voor vrede is geweldloos
De ware strijder is onwankelbaar
De ware overwinnaar maakt geen ruzie
De ware leider is de minste
Dat noemt men de geweldloze weerbaarheid
Zo neem je de mensen voor je in
Dat heet leven naar je natuur
Dat is de volmaaktheid waar de Wijzen van weleer over spraken

69 Winnen zonder vechten

Wie begrepen heeft dat ruzies nooit iets oplossen
Begint er niet meer aan en wacht liever af
Liever doet hij een stap terug en trekt zich terug
Dat noemt men winnen door te verliezen
Kracht tonen zonder te imponeren
Stand houden zonder het gevecht aan te gaan
Niets is rampzaliger dan je vijand te onderschatten
Wie zijn vijand onderschat stelt zich bloot aan gevaar
Daarom is hij die zich door mededogen laat leiden
De winnaar in een conflict

De teksten zijn overgenomen van de website https://verbodengeschriften.nl
De titels zijn een eigen interpretatie.