Takemusu

Morihei Ueshiba noemde de kunst van aikido ook wel takemusu. Takemusu staat voor spontane creatie van technieken. Je traint in aikido de technieken om de principes te leren. Als je de principes beheerst kan de techniek elke vorm aannemen die op dat moment ontstaat.

Take (bu) 武 betekent in deze context de martiale kracht om vrede te scheppen. Musu (musubi) 産 betekent geboren worden, creatieve kracht. Het ultieme doel van aikido is dus de kracht om elke situatie spontaan in harmonie te brengen. De weg daar naar toe is het laten ontstaan van takemusu in jezelf door serieuze beoefening van aikido.

takemusu