Aikido psychologie

De psychologie van aikido staat niet los van het lichaam. In aikido train je mentale principes op fysiek niveau. Daardoor maak je van je lichaam en geest één geheel. De kern van de psychologie van aikido is je aandacht naar je centrum (zwaartepunt) van je lichaam brengen. Dit zorgt voor een evenwicht die zowel fysiek als mentaal is. Een eenheid dus.

In het moment blijven
Als je wilt winnen, dan is je geest al bij het einde. Je zet niet alleen je geest vast in een ander moment, maar ook je lichaam. Je waarneming en actie worden namelijk beïnvloed door je verwachtingen. Blijf als nage (uitvoerder van de techniek) steeds kalm en constant bewegen en probeer waar te nemen wat er gebeurt onderweg. Snel werken heeft veel minder effect, je traint dan te weinig bewustzijn. Als je snel werkt zal je veel missen van wat er in je eigen lichaam en het lichaam van de ander gebeurt.

Niet anticiperen
Om zo helder mogelijk waar te nemen moet je geen vooraf bedachte ideeën hebben over wat er gaat gebeuren. Dit train je als uke (ontvanger van de techniek) het beste door ontspannen te blijven en vanuit je centrum steeds energie te geven en contact te blijven maken. Door vrij te blijven van doelen en verlangens kun je steeds optimaal antwoorden op de situatie die zich voordoet. Als uke weet je vaak wel wat er gaat gebeuren, maar je traint op een open manier. Oftewel je gaat onbevangen in de techniek om het te ervaren.

Harmonie/contact
De kern van de techniek is contact. Een techniek is niet alleen iets wat nage doet. Nage en uke samen vormen de techniek. Als nage en uke niet in harmonie bewegen is er geen aikido. Een aanval beschouwen we niet als een persoonlijke aanval, maar als een verstoring in de harmonie die we met de principes van aikido gaan oplossen. In ieder conflict moet je bewust worden van de uitwisseling die er bestaat.

De grootste kracht ontstaat uit ontspanning
Je bent gewend om kracht te gebruiken die uit weerstand ontstaat, maar deze kracht botst altijd en vermindert de weerstand niet. In aikido gebruiken we kracht die uit de natuurlijke ontspanning van het lichaam ontstaat. Deze kracht handhaaft de organisatie van je lichaam onder elke omstandigheid. En leid de intentie van de aanvaller naar een positie van neutralisatie.

Flow
Flow gaat over verschillende dingen. Ten eerste is het de realiteit van veranderlijkheid. Als je de realiteit van veranderlijkheid gaat ontdekken wordt je waarneming heel sensitief. Dat leidt bij toegewijde training tot intuïtief antwoorden op elke situatie. Ten tweede gaat het over vergankelijkheid. Elk contact dat je hebt is tijdelijk. Als je inziet dat het contact met je aikido partner op dat moment uniek is dan kun je contact maken met de grootste krachtbron ki. Ten derde gaat flow over verbondenheid. Je traint om uiteindelijk onmerkbaar van nage naar uke te veranderen. Beide rollen lopen in elkaar over en hebben dezelfde waarde gekregen.